به گزارشافکارنیوز،دکتر حسین ملک‌افضلی در مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشتی وزیر بهداشت درباره برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: پزشک خانواده در چند سال اخیر یکی از مباحثجدی در حوزه سلامت بوده است. اگر ما رویکرد درستی نسبت به بحثپزشک خانواده نداشته باشیم، احتمال دارد استراتژی صحیحی را انتخاب نکنیم؛ اتفاقی که متاسفانه تاکنون صورت گرفته است.

وی افزود: لازم است پزشک خانواده را به عنوان یک استراتژی ببینیم و به عنوان یک ابزار در راه رسیدن به مراقبت‌های اولیه بهداشتی به کار گرفته شود. اگر به این اصل توجه کنیم، می‌توانیم برنامه‌هایمان را نیز در این جهت سامان دهیم.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به فعالیت شبکه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در کشور، گفت: ۳۵ سال گذشته که این حرکت را آغاز کردیم، اولویتمان در این زمینه روستاها بود که البته پاسخ هم در این زمینه گرفتیم، اما امروز باید اولویت را به شهرها داد چرا که مهاجرت و حاشیه‌نشینی در نقاط محروم شهرها بسیار زیاد است. بر این اساس لازم است به مناطق محروم شهری و حاشیه شهرها توجه خاصی داشته باشیم.

ملک‌افضلی افزود: همچنین لازم است زمینه‌ را آنچنان فراهم کرد که همه از فقیر گرفته تا غنی از خدمات مربوطه برخوردار شوند. پزشک خانواده باید پاسدار سلامت باشد، در غیر این صورت به هیچ جا نمی‌رسد. پزشک خانواده نباید منفعل باشد. در رویکرد جدید، مراقبت‌های اولیه بهداشتی باید با تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت در کنار هم قرار گیرند. با توجه به بیماری‌های غیرواگیر، پرداختن به این موضوع بسیار مهم است. پزشک خانواده باید همه اجزای مراقبت‌های اولیه و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت را دربر گیرد. از طرف دیگر باید جامعه، خانواده و فرد در قبال سلامت خود توانمند شوند، احساس مسئولیت کنند و در برنامه‌های جمعی مشارکت داشته باشند. پزشک خانواده باید تمام این مباحثرا درک کند و هدایت این کار را بر عهده گیرد.

وی ادامه داد: در بحثمواردی مانند بیکاری، فقر، خشونت و … نیز باید از سازمان‌های دیگر استفاده کرد. بنابراین بحثهمکاری‌های بین بخشی برای برنامه پزشک خانواده بسیار اهمیت دارد. پزشک خانواده عزمی ملی می‌خواهد و باید در هیات وزیران مطرح شود.

وزیر اسبق بهداشت افزود: بی‌تردید در پکیج پزشک خانواده باید به سه خدمت ارتقا، پیشگیری و غربالگری پرداخته شود. از طرف دیگر خدمات باید به صورت کامل ارائه شود به طوری که ارجاع، نقطه بسیار مهمی در این برنامه است. در سیستم ارجاع باید بخش خصوصی را لحاظ کرد و برای آن تعریف درستی داشت. همچنین باید نظام اطلاعاتی و آمار صحیحی داشته باشیم.

ملکافضلی به جایگاه شهرداریها در امر سلامت اشاره کرد و گفت: شهرداری یکی از ارگانهایی است که به صورت مستمر با مردم ارتباط دارد. بنابراین یک همکاری سازمان یافته و ارگانیزه با شهرداریها میتواند بسیار موثر باشد.