به گزارشافکارنیوز،سردار حسین ساجدی‌نیا صبح امروز در حاشیه طرح برخورد با کیف‌قاپان و زورگیران تهرانی گفت: در ۴۸ ساعت گذشته طرح برخورد با کیف‌قاپان و سارقان زورگیر در سطح پایتخت اجرایی شد که در این راستا ۹۴ تن دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از این افراد انواع سلاح‌سرد از جمله قمه، ساتور، نیمچه و اموال مسروقه‌ای همچون انواع گوشی‌همراه و غیره کشف و ضبط شد، گفت: برخی از این سارقان زورگیر اقدام به مجروح‌کردن مالباختگان نیز می‌کردند که تاکنون ۲۰۰ مالباخته مورد شناسایی قرار گرفته‌ است.

ساجدی‌نیا با بیان اینکه در بین افراد دستگیرشده بیش از ۳۰ تن از افاغنه نیز حضور دارند گفت: ‌ این افراد در شهرک‌های اطراف تهران زندگی کرده و بررسی‌ها نشان داده برای ارتکاب اعمال مجرمانه‌شان به تهران می‌آمدند.

وی با بیان اینکه میزان سابقه این افراد در حال بررسی است گفت: این سارقان بیشتر از محل‌های شمال تهران و مناطق مرکزی و همچنین مناطق جنوبی از جمله شهرری اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کردند که توسط پلیس دستگیر شدند.

ساجدی نیا با بیان اینکه برخی از این افراد در قالب ایست بازرسی‌ها دستگیر شدند، گفت: ایست بازرسی‌های پایتخت در چند روز اخیر در راستای اجرای این طرح بود و ایستگاه‌های بازرسی بر اساس نقاط جرم خیز طراحی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۳۷ تن از این زورگیران دستگیر شده در قالب شش باند فعالیت میکردند گفت: نکته مهم شناسایی مالباختگان است که از تمامی مالباختگان درخواست میشود برای پیگیری پرونده خود به پلیس آگاهی مراجعه کنند.