به گزارش افکارنیوز، پس از انجام بحث و بررسي هاي متعدد و فراز و نشيب هاي فراوان سعيدي كيا ظهر دوشنبه با حضور در شوراي شهر مشهد با انجام مذاكرات نهايي قرار است به عنوان كليد دار مديريت شهري مشهد انتخاب و معرفي شود.

عمر سرپرستی ابوالفضل انتظاری کوتاه شد
با معرفی رسمی سعیدی کیا برای سمت شهرداری مشهد عمر ابوالفضل انتظاری به عنوان سرپرست شهرداری مشهد کوتاه تر شده و با قطعی شدن این فرد، امور پایتخت معنوی به سعیدی کیا سپرده می شود.

حال اگر تا آخرين لحظه انتخاب سعيد كيا براي مديريت شهر به قوت خود باقي باشد نظر افرادي بسياري كه علاقمند به استفاده از فردی بومی بودند جلب نخواهد شد.