به گزارشافکارنیوز، خانواده ای هر چه داشت را به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار فروخت تا بتواند ماشین مناسب برای آمریکا - گردی بخرد و از تمام ۵۰ ایالت آمریکا بازدید کند.

خانواده مارتین خانه خود در پالم بیچ ایالت فلوریدا و تمام اموال خود را فروختند برای خرید ماشین سفری که بتوانند با آن ۶۷،۰۰۰ مایل را طی و از همه جای ایالات متحده دیدن کنند.

۱۳این خانواده، اکنون، ۱۳ ماه بعد ازترک شغل خود، و بیرون آوردن بچه ها از مدرسه، در نهایت به خانه بازگشته اند در حالی که حالا خاطرات زیادی برای ثبت و حرف های زیادی برای گفتن دارند.

این گشت و گذار ۱۳ ماهه، پس از حدود سه سال برنامه ریزی و مطالعه صورت گرفت.

پدر خانواده، که به عنوان یک حسابدار مدرسه کار می کند، گفت: " این واقعا سفری برای یک عمر بود. ما نمی خواستیم بچه های ما آمریکا را از طریق کتب درسی یاد بگیرند؛ بلکه دوست می داشتیم که آن را خودشان از نزدیک ببینند و تجربه کنند. بنابراین ما آنها را در مدت به شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، شمال و جنوب بردیم؛ - و این، تجربه ای شگفت انگیز برای آنها و همچنین برای من و همسرم بود.