به گزارشافکارنیوز،دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی درباره پروژه‌های عمرانی نیمه تمام وزارت بهداشت گفت: در دولت گذشته یکسری از پروژه‌ها با سرعت آغاز شد اما مشکلات پیش آمده در یک سال و نیم گذشته به ویژه در زمینه فروش نفت و همچنین مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، مانع از آن می‌شود که سرعت این پروژه‌ها، بتواند ادامه داشته باشد.

وی افزود: بنابراین زمانی که منابع‌مان محدود است باید مانند بیماری عمل شود که رسیدگی به قلب و مغزش در اولویت است و به این ترتیب خون باید به سمت اعضای حیاتی‌تر حرکت کند. بنابراین منابع باید به سمت پروژه‌های ضروری‌تر سوق داده شود. اینجاست که نقش خیرین می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

هاشمی گفت: از کمک خیرین برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استقبال می‌کنیم. امیدواریم خیرین در این شرایط حساس به دولت کمک کنند.

وزیر بهداشت همچنین درباره استفاده از ظرفیتهای طب سنتی در کنار طب نوین، گفت: حوزه سلامت حوزهای خدماتی است، طب امروز هم طب گرانی است که البته مشکل همه دولتهاست و در بسیاری از بخشها طب امروز میتواند مشکل مردم را برطرف کند. طب سنتی هم در برخی موارد و برای برخی از بیماریها میتواند موثر باشد.