به گزارشافکارنیوز،ماموران پلیس آگاهی پس از خاموش کردن آتش یک منزل مسکونی به یک جسد سوخته برخوردند.

در ادامه عوامل آتش نشانی اعلام کردند که حریق عمدی بوده است. لذا کارآگاهان آگاهی تالش فعالیت خود را در خصوص دستگیری متهم آغاز کردند.

ماموران در ابتدای تحقیقاتشان دریافتند که شوهر زن سوخته هر روز او را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌داده است و دلیل اختلافاتشان نیز به خاطر اعتیاد شوهر بوده است.

با کسب اطلاعات و مدارک مستند ماموران شوهر معتاد را که نامش ناصر بود، بازداشت کرده و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

این مرد که در ابتدا در برابر گفتن حقیقت مقاومت می‌کرد ولی با رویارویی با مدارک و مستندات لب به اعتراف گشود و با قبول قتل عمد به ماموران گفت: آن روز مثل همیشه به خاطر اعتیاد با همسرم مشاجره کردم ولی این بار این جر و بحثبالا گرفت، من هم که بسیار عصبانی شده بودم یک گالن نفت را داخل آشپزخانه ریختم و همسرم را به آتش کشیدم.

گفتني است متهم با قرار مناسب بنا بر دستور قضايي راهي زندان شد.