به گزارشافکارنیوز،دکتر مجید ابهری افزود: ۲۵ درصد طلاق‌ها به علت کاهش صداقت(دروغگویی، فریبکاری و وفاداری نبودن درروابط زناشویی) و وجود خیانت در روابط زناشویی است. یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی، صداقت است که بدون آن روابط ارکان اجتماعی متزلزل می‌شود و معیارهای اخلاقی مورد هجوم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: راستگویی، خودداری از تملق و دروغ‌گویی، پرهیز از تهمت و غیبت مبانی ایجاد و تقویت صداقت است.

ابهری با اشاره به محورهایی که در آسیب‌شناسی رفتاری در زمینه‌ کمرنگ شدن صداقت در زندگی زناشویی و جامعه باید به آن‌ها توجه شود، اظهار کرد: یکی از این محورها خانواده و الگوهای اولیه است. زمانی که والدین به یکدیگر دروغ می‌گویند و فرزندان خود را برای این دروغ شاهد قرار می‌دهند، آنان از دوران کودکی دروغ‌گویی را می‌آموزند.

این آسیب‌شناس تاکید کرد: هنگامی که در جامعه‌ای دروغ، ترویج و سوگند دروغ به آن اضافه و ابزار کار قلمداد می‌شود، راستگویی و صداقت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: صداقت فقط راستگویی زبانی نیست، بلکه افکار صادقانه و نگاه‌های پاک از رفتارهای ضروری روابط زناشویی به حساب می‌آید.

خیانت دستمایه اصلی داستان‌های ۹۵ درصد از سریال‌های ماهواره‌ای


این آسیب‌شناس با اشاره به تنوع‌طلبی و تغییر سبک زندگی اظهار کرد: این وضعیت تحت تاثیر عوامل محیطی مانند ماهواره و اینترنت به وجود آمده است. در حال حاضر ۹۵ درصد از فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای روابط فرا زناشویی و خیانت را دستمایه اصلی داستان‌های خود قرار داده‌اند. فرزندآوری از طریق روابط نامشروع نیز ازعوارض ضعف صداقت در روابط اجتماعی است.

دروغ در روابط زناشویی باعثتضعیف اعتماد زوجین به هم می‌شود


ابهری با اشاره به فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های دینی و اخلاقی گفت: در باورهای دینی ما دروغ‌گو دشمن خداست، اما درباره سایر بزهکاری‌ها از چنین مفهومی استفاده نشده است. اگر تمام بزهکاری‌ها و آسیب‌ها در یک جا قرار گرفته باشند، کلید آن دروغ است. دروغ در روابط زناشویی باعثتضعیف اعتماد زوجین به هم می‌شود و ضمن ایجاد وسواس فکری، آنان را نسبت به روابط عاطفی بدبین می‌کند.

وی درباره چگونگی برخورد دختران و پسران با افراد متاهل تنوع‌طلب، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از افراد تنوع‌طلب که فاقد پشتوانه‌های اخلاقی هستند با انواع حیله‌ها، دختران و پسران جوان را فریب می‌دهند و با هدف سوء استفاده جنسی با آنان ارتباط برقرار می‌کنند. در این شرایط آموزش مهارت‌های زندگی در چگونگی تشخیص صلاحیت این گونه افراد و نپذیرفتن پیشنهادهای آنان موثر است.

ابهری در پایان تاکید کرد: رسانههای مکتوب، صوتی و تصویری، آموزش و پرورش و خانواده در انتقال آموزههای مربوط به پیشگیری در ابعاد فرهنگی و اجتماعی باید عمل کنند.