به گزارشافکارنیوز،محسن پیرهادی با تاکید بر اینکه شورا نباید سیاسی باشد، گفت: شورا یک پارلمان شهری است و نباید در آن کار سیاسی انجام داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اصلاح طلبان نیز نباید فراکسیون تشکیل می دادند چرا که شورا باشگاه سیاسی نیست که حزب تشکیل دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید در شورا به امور تخصصی شهر رسیدگی شود، گفت: کار سیاسی در شورا ممنون است و باید به امورات شهر برسیم.

پیرهادی گفت که در حال حاضر در شورا یک تیم هستیم و باید با هم همراه شویم تا مشکلات را برطرف کنیم.