به گزارشافکارنیوز،سعید اوحدی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت طی حکمی «محمد زاهدی» را به عنوان مشاور رئیس سازمان و سرپرست اداره کل حراست منصوب و از زحمات جعفری مدیرکل پیشین حراست سازمان تقدیر کرد.

همچنین رئیس سازمان حج و زیارت طی حکم دیگری «حمید حبیبی تنها» را به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور عتبات عالیات منصوب کرد.

حبیبی تنها پیش از این سمت مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت را در عربستان به عهده داشت.