به گزارشافکارنیوز،یوسف رشیدی اظهار کرد: تهیه و تدوین تراز آلودگی صوتی شهر تهران به تفکیک مناطق صورت گرفته است و براساس بررسی های انجام شده، مشخص شده است که ۳۳۰ مرکز درمانی و ۱۳۲۶ مرکز آموزشی پایتخت آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد دارند.

وی تصریح کرد: همچنین براساس بررسی های صورت گرفته ۲۵۰ مرکز درمانی و ۴۱۹ مرکز آموزشی تهران از نظر آلودگی صوتی در شرایط بحرانی قرار دارند.(منظور از شرایط بحرانی آلودگی صوتی، ۱۵ دسی بل بیش تر از حد استاندارد است).

رشیدی با تاکید براینکه مهمترین منبع تولید صدا در محیط های شهری تردد خودروها و موتورسیکلت ها است گفت: متاسفانه دو معضل اصلی شهر تهران، آلودگی هوا و صدا است که هر دو این معضلات راه کارهایی یکسان دارند که همانا توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا کیفیت خودروها و موتورسیکلت ها، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و… است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید برای حل معضلات اصلی تهران و سایر شهرهای کشور از جمله ترافیک، آلودگی هوا و صدا، اقدامات اساسی و زیر بنایی را محقق کند و ضمن ارتقای کیفیت خودروها و سوخت شاهد همکاری گسترده دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی در کل شهرهای کشور باشیم.