به گزارشافکارنیوز،محسن پیرهادی با اشاره به اینکه در چند روز آینده نماینده استان تهران برای شورای عالی استان‌ها انتخاب خواهد شد، گفت: هم اکنون چند گزینه از سوی شورای شهر مطرح است که در بین این افراد مهدی چمران شانس بیشتری را دارد.

وی با اشاره به سوابق و تجربیات مهدی چمران در شورای عالی استان‌ها و همچنین شورای شهر تهران به عنوان رئیس اظهار داشت: در این سال‌ها چمران نشان داده است که مدیریت موفقی را داشته است و این در حالی است که طیف‌ها و گروه‌های مختلفی در شورای عالی استان‌ها حضور دارند.

پیرهادی بیان داشت: شورای عالی استان‌ها فرصت مناسبی برای شوراها محسوب می‌شود و نمایندگان هر استان می‌توانند با حضور در جلسات شورای عالی استان‌ها مشکلات و موانع استان خود را مطرح کند.

عضو شورای شهر تهران در ادامه در خصوص ریاست آینده شورای عالی استانها گفت: به نظر میرسد بهترین گزینه مهدی چمران است که امیدواریم با اجماع تمامی نمایندگان شورای عالی استانها، چمران مجددا به عنوان رئیس شورا انتخاب شود.