به گزارشافکارنیوز،پیام بانکی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسب روز جهانی صلح ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ برابر ۳۰ شهریور ۹۲ به شرح زیر است

روز جهانی صلح زمانی برای بازتاب تاکید بر اعتقاداتمان بر عدم خشوت و فراخوان ما برای آتش‌بس جهانی است. از مردم در همه جا می‌خو اهیم در نیمروز به وقت محلی به یادبود آنانی که در گیریی کشته شدن و بازماندگانی که درد و رنج هر روز به زندگی خود ادامه می‌‌دهند، یک دقیقه سکوت کنند.

امسال تاکید ما بر(آموزش برای صلح) است. آموزش برای پرورش حقوق شهروندی جهانی و ایجاد جوامع صلح‌آمیز، ‌حیاتی است.

در ماه ژوئن ملاله یوسف‌زای دختر مدرسه‌ای پاکستانی که طالبان قصد قتل وی را داشتند، برای جنبش حق آموزش به سازمان ملل آمد. ملاله گفت(یک معلم، یک کتاب، یک قلم می‌واند جهان را تغییر دهد) اینها قویترین سلاح‌های ما هستند.

به همین دلیل سال گذشته این جانب نخستین ابتکارجهانی آموزش را معرفی کردم هر دختر و پسر شایسته دریافت آموزش باکیفیت است و باید بتوانند ارزش‌هایی را فراگیرند که به آنان کمک کند تا خود را به عنوان بخشی از جامعه جهانی مشاهده نمایند.

دولت‌هاو شرکای توسعه‌ای تلاش می‌کنند هر کودک را به مدرسه بفرستند و آموزش خوب ارائه دهند تا آنان را به خوبی برای زندگی در قرن ۲۱ مجهز شوند. حرکت نوینی در کشورهایی که محتاج بیشترین کمکها هستند در حال رخ دادن است مانند آنها که تحت تاثیر درگیری‌ها قرار دارند یعنی جاهایی که محل اقامت کودکانی است که با کمبود آموزش مواجهند. اما باید کارهای بیشتر و بیشتری انجام دهیم. ۵۷ میلیون کودک از تحصیل محروم هستند. میلیونها کودک بشتر نیازمند مدارس بهتری هستند.

آموزش فقیرترین و منزوی‌ترین کودکان نیازمند هدایت سیاسی جسورانه و تعهد مالی افزون‌تر است. در عین حال برای نخستین بار در یک دهه کمکها برای آموزش کاهش یافته و باید این روند را معکوس، مشارکت‌اهی جدیدی ایجاد و توجه بیشتری به کیفیت آموزش نماییم.

در این روز بینالمللی صلحف اجازه دهید تعهد نماییم به کودکان خود ارزش بردباری و احترام متقابل را بیاموزیم. اجازه دهید بر مدارس و مربیانی سرمایهگذاری کینم که دنیای منصفانه، فراگیر و پذیرای تنوع خواهند ساخت. اجازه دهید برای صلح و دفاع از آن با تمام توان مبارزه نماییم.