به گزارشافکارنیوز،محمدتقی حسن زاده گفت: پژوهش‌هایی مانند بررسی علل و پیامدهای طرد اجتماعی جوانان، پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها، ادامه تحصیل عالیه جوانان در کشورهای خارجی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدها، سنجش و شناسایی نیازهای فراغتی جوانان، بررسی روند طلاق در میان جوانان و عوامل تعیین کننده و بررسی نیازهای آموزشی سازمان‌های مردم نهاد جوانان از جمله پژوهش‌هایی است که در دستور کار وزارت ورزش و جوانان است.

وی ادامه داد: علل برسی طلاق بررسی شده است و هم اکنون روند آن در حال بررسی است و با توجه به نتایج بدست آمده روند طلاق در کشور کاهشی نیست و این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد تا جلوی افزایش طلاق در کشور گرفته شود.

حسن زاده افزود: در استانهای مختلف و با توجه به شرایط و بسترهای فرهنگی و اقتصادی میزان طلاق متفاوت است و موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روی مباحث نگرشی و اعتقادی جوانان باید بیشتر تمرکز کرد تا به مسئله طلاق به صورت سطحی نگاه نکنند چراکه طلاق جنبههای فردی و اجتماعی را به خطر میاندازد.