به گزارشافکارنیوز،سرهنگ حسینی با اعلام این خبر گفت: کارشناسان فتا در حین پایش فضای سایبری در یکی از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای را مشاهده کردند که در آن فردی با هویت نامشخص اقدام به گذاشتن عکس‌های شخصی و مبتذل، متعددی از خود کرده بود.

وی گفت: از آنجایی که این عمل از مصادیق جرم بوده و باعثترویج بی بند و باری می‌شود، با بررسی بیشتر و مشاهده مطالب گذاشته شده توسط افراد متفرقه که به اصطلاح دوستان متهم بودند، همگی درخواست دوستی و ارتباط از طریق اینترنت داشتند و همچنین پیام‌های بسیار تحریک‌آمیزی برای برقراری ارتباط بیشتر گذاشته بودند.

حسینی افزود: در این رابطه کارشناسان فتا با شگردی جدید کلیه اطلاعات فردی وی را بدست آوردند و سرانجام متهم را به این پلیس احضار کردند.

وی گفت: از متهم در خصوص گذاشتن عکس‌های مبتذل شخصی و برقراری ارتباط از این طریق در فضای مجازی از سوال که نامبرده لب به اعتراف گشود و نسبت به اقدامات مجرمانه خود ابراز پشیمانی کرد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسانجنوبی عنوان کرد: متهم دستگیرشده با کلیه مستندات برای سیر مراحل قضائی به دادسرای بیرجند ارسال شد.