به گزارشافکارنیوز،در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی یک پارکینگ ساختمان مسکونی در ساعت ۱۶:۴۴ روزگذشته، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه های ۷۷ و ۸ را به صدا در آورد و آتش نشانان به خیابان لطفعلی خانی، کوچه حقیقی اعزام شدند.

داود فدایی فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: پس از رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه مشاهده شد پارکینگ یک ساختمان مسکونی که مملو از مواد سوختنی و همچنین یک دستگاه خودرو سواری بود در میان شعله های آتش در حال سوختن بود.

وی افزود: آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی و قطع برق ساختمان مسکونی با بکارگیری لوازم و تجهیزات کامل و بستن دستگاه های تنفسی با بکارگیری لوله های آبرسانی شروع به خاموش کردن آتش کرده و موفق شدنددر کوتاهترین زمان ممکن آتش را مهار و از سرایت آن به نقاط دیگر جلوگیری کنند.

فدایی خاطرنشان کرد: آتش نشانان در پایان با بکارگیری فن های فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را خارج و به عملیات خود پایان دادند.

فرمانده آتش نشانان همچنین پس از دادن نكات ایمنی به مالك علت این حادثه را افتادن شی مشتعل بر روی مواد قابل اشتعال اعلام نمود