دکتر محمود خدادوست پیام اصلی طب سنتی را حفظ سلامتی و اصلاح سبک زندگی خواند و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای تایید شده طب سنتی، گفت: اکنون دنیا از ظرفیتهای طب سنتی و مکمل تایید شده در نظام سلامت استفاده میکند، اما ما از این ظرفیت در نظام سلامت غفلت میکنیم.

وی افزود: وقتی طب سنتی صحیح وارد نظام سلامت نشود، عرصه برای فعالیت شیادان و سوء استفاده‌گران فراهم می‌شود. در بحثحفظ سلامتی و تندرستی و حتی در بحثدرمان، ظرفیت استفاده از طب سنتی در کشور وجود دارد اما باید حساب شده و ضابطه‌مند شود.

خدادوست ادامه داد: در مجموع بویژه در شرایط کنونی تحریم‌ها، نباید در استفاده از ظرفیت‌های طب سنتی غفلت شود. غفلت از این ظرفیت مساوی است با فعالیت شیادان و ورود داروهایی که در بسیاری از مواقع علامت درمانی ندارند.

حفظ سلامتی و اصلاح سبک زندگی؛ پیام اصلی طب سنتی


خدادوست افزود: از آنجا که پیام اصلی طب سنتی حفظ سلامتی و اصلاح سبک زندگی است در طول این مدت تلاش کردیم بحثاصلاح سبک زندگی و اصول حفظ سلامتی را به سیستم شبکه و بهداشت و درمان کشور وارد کنیم. بر این اساس بسته‌های آموزشی برای بهورزان و بسته‌های آموزشی مجازی و فیزیکی را برای مربیان بهورزی آماده کردیم.

وی در این باره ادامه داد: بسته‌های آموزشی کوتاه و بلند مدت(۲۴ ساعته و۳۰۰ ساعته) برای گروه‌های پزشکی و پزشکان خانواده با محوریت رعایت اصول حفظ سلامتی و تندرستی نیز آماده شده است. اگر هم جایی در طب سنتی به بحثدرمان ورود کردیم جهت آن است که بتوانیم از ظرفیت‌های این طب و همچنین ظرفیت‌های داخلی کشور در امر درمان‌های طب سنتی در موارد بی‌قائله استفاده شود.

پیام طب سنتی تنها حجامت و فسق نیست!


خدادوست گفت: روش‌هایی که متاسفانه امروزه به نام طب سنتی در کشور مشاهده می‌شود اصلا خدمات طب سنتی و حرف حکمای ما نیست، طب سنتی که تنها حجامت و فسق نیست. پیام طب سنتی این نیست که برای هر بیماری حجامت توصیه ‌شود یا در مراکز مجاز و غیرمجاز بعضا به هر کسی داروی ترکیبی پیچیده‌ای داده شود که حتی خود پزشک هم نداند آن دارو چیست!

بازنگری در سند طب سنتی با نگاه سلامت محوری


وی ادامه داد: ما میخواهیم طب سنتی را با محوریت بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامتی ترویج دهیم. بر همین اساس سند طب سنتی که پیش از این رونمایی شده از دیدگاه ما یکسری ابهامات و ایراداتی دارد؛ چرا که پیامهای بهداشتی و حفظ سلامتی آن باید پررنگتر شود. بر این اساس سند طب سنتی با نگاه و محوریت سلامت محوری توسط اعضای بورد طب سنتی در حال اصلاح است.