به گزارشافکارنیوز،سیدعلی ریاض اظهار داشت: امسال برای آرامش زائران ۱۲۰ تن دارو به همراه تیم پزشکی برای موسم حج ارسال کردیم.

وی در پاسخ به اینکه چه اصراری برای ارسال داروهای ایرانی برای زائران به عربستان است، گفت: ‌ اول اینکه از تولیدات داخلی خودمان حمایت می‌کنیم و دیگر اینکه پزشکان ما با فارماکوپه(لیست دارویی) داروهای کشور خودمان آشنایی بیشتری دارند و با عوارض هر دارو آشنا هستند. مضاف بر اینکه اثربخشی داروهای ایرانی بسیار خوب است.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های قبل شاهد بودیم که برخی زائران به درمانگاه‌های عربستان برای دریافت داروی خارجی مراجعه می‌کردند با این ذهنیت که داروی خارجی بهتر است در حالی که در ایام حج به دلیل حجم زیاد زائر دارو با دوز کامل به بیمار داده نمی شود.

ریاض به آنهایی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای‌ مانند بیماری قلبی هستند، توصیه کرد: ‌به اندازه ۴۰ روز مصرف خود دارو به همراه داشته باشند و ترجیحاً نسخه پزشک خود را برای تطبیق با تجویز پزشکان مستقر در سرزمین وحی به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در مورد اعزام افرادی که انواع مواد مخدر را حتی به صورت تفننی مصرف می‌کنند، گفت: ‌ افرادی که اعتیاد آنها محرز باشد از لیست اعزام حذف می‌شود، چرا که حتی امکان همراه داشتن مواد جایگزین برای ترک مانند شربت تریاک یا متادون نیز فراهم نیست و در عین حال این افراد مستطیع محسوب نمی‌شوند.

وی گفت: در عین حال طبق قوانین کشور عربستان ورود یکسری دارو از انواع آرام‌خش‌ها، خواب‌آورها و کدئینه‌ها به این کشور ممنوع بوده و در صورت کشف از زائر مجازات زندانی دارد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت لیست ۵۷ قلم از داروهایی که زائران باید از همراه داشتن آن خودداری کنند را به شرح زیر اعلام کرد.

CHLORPROMAZINE ۱۰۰MG TABLET

۲ PERPHENAZINE ۲ MG TABLET

۳ THIORIDAZINE ۲۵MG TABLET

۴ TRIFLUOPERAZINE ۱ MG TABLET

۵ TRIHEXYPHENIDYL TABLET

۶ ALPRAZOLAM ۰.۵MG TAB TABLET

۷ AMITRIPTYLINE ۲۵MG TAB TABLET

۸ BIPERIDEN HCL ۲MG TAB TABLET

۹ BIPERIDEN LACTATE ۵MG / ۱ML AMP AMP

۱۰ BUSPIRONE ۵MG TAB TABLET

۱۱ CARBAMAZEPINE ۲۰۰MG TAB TABLET

۱۲ CHLORDIAZEPOXIDE ۵MG TAB TABLET

۱۳ CHLORPROMAZINE HCL ۲۵MG TAB TABLET

۱۴ CITALOPRAM HBR ۲۰MG FC TAB FC TAB

۱۵ CITICOLINE SODIUM ۲۵۰MG / ۲ML AMP AMP

۱۶ CLOMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABLET

۱۷ CLONAZEPAM ۱MG TAB TABLET

۱۸ DIAZEPAM ۱۰MG / ۲ML AMP AMP

۱۹ DIAZEPAM ۵MG TAB TABLET

۲۰ ETHOSUXIMIDE ۲۵۰MG CAP CAP

۲۱ FLUOXETINE HCL ۲۰MG CAP CAP

۲۲ HALOPERIDOL ۰.۵MG TAB TABLET

۲۳ HALOPERIDOL ۵MG TAB TABLET

۲۴ HALOPERIDOL LACTATE ۵MG / ۱ML AMP AMP

۲۵ IMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABLET

۲۶ LEVODOPA - C ۱۰۰ TABLET

۲۷ LEVODOPA - C FORTE ۲۵۰ TAB TABLET

۲۸ LIDOCAINE HCL ۲% ۵۰ML VIAL VIAL

۲۹ LIDOCAINE HCL ۲% ۵ML AMP AMP

۳۰ LIDOCAINE HCL ۵% + DEXTROSE ۷.۵% AMP

۳۱ LITHIUM CARBONATE ۳۰۰MG TAB TABLET

۳۲ LORAZEPAM ۱MG TAB TABLET

۳۳ METHADONE ۵MG TAB TABLET

۳۴ MORPHINE SULFATE ۱۰MG / ۱ML AMP AMP

۳۵ NALOXONE HCL ۰.۴MG / ۱ML AMP AMP

۳۶ NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ۰.۵MG / ۱ML AMP AMP

۳۷ NORTRIPTYLINE HCL۱۰MG TAB TABLET

۳۸ OXAZEPAM ۱۰MG TAB TABLET

۳۹ PERPHENAZINE ۵MG / ۱ML AMP AMP

۴۰ PETHIDINE HCL ۱۰۰MG / ۲ML AMP AMP

۴۱ PETHIDINE HCL ۵۰MG / ۱ML AMP AMP

۴۲ PHENOBARBITAL ۱۰۰MG TAB TABLET

۴۳ PHENOBARBITAL SODIUM ۲۰۰MG / ۱ML AMP AMP

۴۴ PHENYTOIN COMPOUND TAB TABLET

۴۵ PHENYTOIN SODIUM ۱۰۰MG CAP CAP

۴۶ PHENYTOIN SODIUM ۲۵۰MG / ۵ML AMP AMP

۴۷ RISPERIDONE ۲MG TAB TABLET

۴۸ TOLTERODINE ۱MG TAB TABLET

۴۹ TRAMADOL HCL ۵۰MG / ۱ML AMP Amp

۵۰ TRIFLUOPERAZINE ۱MG / ۱ML AMP AMP

۵۱ VALPROATE SODIUM ۲۰۰MG TAB TABLET

۵۲ SERTRALINE HCL ۵۰MG TAB TABLET

۵۳ OLANZAPINE ۵MG TAB TABLET

۵۴ ZOLPIREST ۵MG TABLET

۵۵ TICLOPIDINE ۲۵۰ MG TABLET

۵۶ PIRACETAM ۸۰۰MG TAB TABLET

۵۷ MIDAZOLAM ۵ MG AMP