نبه گزارشافکارنیوز،مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه پارلمان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

بهارستان‌نشینان ماده ۲۲ طرح مذکور را بررسی و پس از اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.

بر طبق ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سرپرست و بد‌سرپرست، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود.

اداره ثبت‌احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سه جلدی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت‌احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره ۲ این ماده نیز به شرح زیر اصلاح و به تصویب نمایندگان رسید: کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی مورد درخواست وی در صورت معلوم نبودن نام واقعی از اداره ثبت احوال نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ رای موافق، دو رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده ۲۲ طرح مذکور را به تصویب رساندند.