به گزارشافکارنیوز،جمعی از معلمان شرکتی آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این معلمان که خود را نیروهای تبدیل وضعیت نشده معرفی می‌کردند خواستار رسیدگی به وضعیت تبدیلشان و تعیین تکلیف‌شان بودند.

معلمان شرکتی همچنین از دولت و مجلس درخواست داشتند تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت آنها اقدامی انجام دهند.