به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراثفرهنگی و گردشگری را در دستور کار داشتند.

این طرح به امضای ۱۱۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است با این حال فوریت بررسی این طرح با ۱۰۴ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید. ۵۷ نماینده در این رای گیری شرکت نکردند. تصویب فوریت طرح نیازمند رای موافق بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در مجلس است.

با مخالفت مجلس با یک فوریت این طرح طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در صورت تصویب نهایی طبق ماده واحده این طرح سازمان میراثفرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمان مذکور به موجب قوانین و مقررات دارا است، به وزارت میراثفرهنگی و گردشگری تبدیل می گردد.

در تبصره یک این طرح آمده است: کلیه امکانات و اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد.

در تبصره ۲ نیز آمده است شرح وظایف این وزارتخانه ها مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه های جدید حداکثر ظرف یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.