به گزارشافکارنیوز،روز ۶ مهر سال ۸۹ غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب شد و اولین جلسه سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۷ مهر برگزار شد.

از آن تاریخ تا کنون ظرف مدت ۳ سال گذشته ۵۱ نشست خبری از سوی اژه‌ای و با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور برگزار شده است.

در این مدت نمایندگان رسانه‌ها بیش از ۱۱۰۰ عنوان سوال از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده‌اند که به بیش از ۹۵ درصد این سوالات پاسخ داده شده است.

این در حالی است که دفتر سخنگوی قوه قضاییه برای برگزاری ۵۱ جلسه قبلی بیش از ۱۸ هزار خبر از منابع خبری و سازمان‌های مرتبط با دستگاه قضایی کسب کرده‌اند.

البته تنها ۵ هزار فقره از این اخبار با جزئیات کامل به دست سخنگوی قوه قضاییه رسیده که از نی تعداد هم تنها ۱۱۰۰ عنوان مورد پرسش قرار گرفته است.