به گزارشافکارنیوز،یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا این طرح اجرایی شده است تا اطلاع رسانی دقیق به شهروندان در هر لحظه به راحتی امکان پذیر باشد و مردم بدانند وضعیت آلودگی هوا در بخش های مختلف شهر به چه صورت است.

وی ادامه داد: از این رو ما نیز در تلاشیم تا در راستای اطلاع رسانی بهتر و دقیق تر به شهروندان تا پایان سال شرایطی را فراهم کنیم که اطلاعات هر یک از ایستگاه ها به صورت آن لاین به روی وب سایت شرکت کنترل ترافیک قرار گیرد.

رشیدی تاکید کرد: براین اساس شهروندان به روی نقشه تهران با انتخاب هر یک از مناطق می توانند از وضعیت آلودگی هوا در آن ساعت مطلع شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات لازم برای بارگذاری اطلاعات دوایستگاه سنجش آلودگی هوا به روی وب سایت انجام شده و اقدامات لازم برای سایر ایستگاه ها نیز تاپایان سال صورت می گیرد گفت: اطلاع رسانی دقیق به شهروندان اهمیت خاصی دارد به ویژه برای گروه های حساس و در معرض خطر مانند کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و....از این رو در تلاشیم تا این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود.