به گزارشافکارنیوز،احمد مسجد جامعی با تاکید بر اینکه حکم صادر شده از سوی رییس‌جمهور برای آقای سلطانی‌فر عضویت غیر موظف در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش است، تاکید کرد: نیازی به خروج آقای سلطانی‌فر از شورای شهر وجود ندارد.

همچنین مسعود سلطانی‌فر - عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه عضویتش در هیات مدیره مناطق آزاد خللی در انجام وظایف خود در شورای شهر ایجاد نمی‌کند، گفت: همچنان به کار اصلی‌ام در شورای شهر ادامه خواهم داد.

وی با تاکید بر اینکه عضویت در هیات مدیره مناطق آزاد هیچ منع قانونی و کاری برای ادامه فعالیت در شورای شهر تهران برای وی ایجاد نمی‌کند، گفت: جلسات هیات مدیره مناطق آزاد هر ۱۵ روز یک بار است و زمان زیادی از من نخواهد گرفت و می‌توانم به حضورم در شورا به عنوان نماینده مردم تهران ادامه خواهم داد.

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی اصغر مونسان - که پیش از این از مدیران شهرداری تهران بود را برای مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب و مسعود سلطانیفر را نیز به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب کردند. همچنین محسن مهرعلیزاده برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش شد.