به گزارش افکارنیوز، دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با صدور احکام جداگانه ای، دکتر علی فتاحی را به عنوان معاون انتظامی و دکتر عزت اله گل علیزاده را به عنوان معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی منصوب کرده است.

پیش از این دکتر غلامحسین نیک نژاد معاون انتظامی و دکتر محمدرضا خردمند معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی بودند.