به گزارش افکارنیوز، محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از کارکنان و واحدهای مختلف این سازمان خواست تا در مکاتبات اداری خود از عبارت " مقام عالی سازمان " استفاده نکنند.

وی استفاده از عنوان " مقام عالی سازمان " به جای " رئیس سازمان " را مناسب ندانسته و تاکید کرد: این تعبیر با شأن فرهنگی سازمان مغایرت مغایرت دارد.

معاون رئیس جمهور در نامه ای خطاب به مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد داد تا با صدور بخشنامه ای،همکاران و واحدهای مختلف در مکاتبات اداری خود از استفاده این عنوان پرهیز کنند.