به گزارش خبرنگار ما؛ دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم افطاری فرماندهان فعلی و اسبق نیروی انتظامی گفت: بعد از دوران دفاع مقدس تا به امروز یکی از بهترین جاهایی که خدمت کردم و تا به امروز به آن افتخار می کنم خدمت در نیروی انتظامی بود و هر موقع به گذشته نگاه می کنم شیرینی های آن دوران برای من یادآور می شود.

قالیباف به ادغام ژاندارمری، کمیته و شهربانی در سال ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیمات خوب و تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران این بود که این ادغام با همه حاشیه ها صورت گرفت که جراحی خیلی بزرگ برای مجموعه بود.

وی افزود: نیروی انتظامی در آن زمان به دلیل این ادغام برای مدتی نتوانست خوب کار کند اما فرماندهان آن دوره با مسئولیت پذیری از مجموعه پرستاری کردند تا این مجموعه خودش را پیدا کرد.

قالیباف گفت: مسئولیت این عزیزان در آن دوران بسیار سنگین بود و زمان بنده و سردار مقدم مسئولیتها به آن سنگینی نبود.

در ادامه سخنرانی قالیباف برق مجتمع قطع شد و وی به همین سخن بسنده کرد که هر جا باشم خدمتگزار همسنگرانم خواهم بود.