به گزارش افکارنیوز، سرپرست فروش و ویزیتور در اراک، تفرش، فرمهین و آشتیان خمین و محلات استخدام می نماید:
با حقوق ثابت به همراه پورسانت، بیمه و بیمه تکمیلی.

شماره تماس: ۲۷۶۹۴۲۱ و ۲۷۶۹۴۱۵

آدرس :اراک بلوار میرزای شیرازی پل فرنگی ساختمان مینایی