به گزارشافکارنیوز،حجت الاسلام منصوری بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری با حفظ سمت مسئول انجام تحقیقات تکمیلی پرونده مهدی هاشمی شده است.

پرونده مهدی هاشمی که به دلیل برخی نقایص از دادگاه به دادسرا بازگشته، توسط بازپرس منصوری که با ابلاغ ویژه پرئیس قوه قضاییه مامور شده است، در حال پیگیری می باشد.

حجت الاسلام منصوری، یکی از قضات خوشنام دستگاه قضایی می باشد.