به گزارشافکارنیوز،امروز در جلسه غیر علنی شورای شهر تکلیف کمیسیونهای شورا مشخص شد.

براساس این گزارش، تقی‌پور، حبیب‌کاشانی، علیرضا دبیر، سلطانی‌فر و انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شدند.

همچنین احمد دنیا مالی، قناعتی، اقبال شاکری، دوستی، سرخو عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا شدند.

معصومه آباد، شیبانی، حافظی، حقانی، مسجد جامعی کمیسیون سلامت و خدمات شهری شدند.

همچنین ناصحی، حکیمی‌پور، دانشور، راستگو، رضا زاده، ساعی، مجتبی شاکری، طلایی و مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شدند.

مهدی چمران، سالاری و تندگویان عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شدند.

براساس این گزارش، پیرهادی، سروری، شجاعپوریان و جدیدی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر شدند.