به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، کلیات طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف ۱۵ رأی ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه، کلیات این طرح را مصوب کردند.

در این جلسه قاسم احمدی لاشکی، نماینده نوشهر و چالوس به عنوان موافق و عطاء‌الله سلطانی نماینده رزن در مخالفت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی سخنرانی کردند.

مجلس هم اکنون وارد بررسی جزئیات این طرح شد که در صورت تصویب نهایی، دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی ۸۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و دانشکده فنی-حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش میشوند.