به گزارشافکارنیوز،نعمت‌الله ترکی درباره ایجاد فرصت شغلی در استان تهران اظهار داشت: در سال ۸۹،۹۰ و ۹۱ به دنبال ایجاد فرصت شغلی در استان تهران بودیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۶۰ هزار فرصت شغلی در حوزه‌های مختلف استان تهران ایجاد شد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: در پایان سال ۹۱ استانداری به تعهد خود درباره ایجاد فرصت شغلی عمل کرد و حال بستگی به توان افراد برای استفاده از فرصت‌های شغلی ایجاد شده دارد.

ترکی خاطرنشان کرد: امسال تصمیم گرفتیم بانک اطلاعاتی برای ساماندهی ایجاد شغل در استان تهران ایجاد کنیم.

ترکی افزود: با ورود افراد جویای کار در این سامانه و ثبت مشخصات خود، آمار به روز تعداد بیکاران استان تهران مشخص میشود و مسئولین میتوانند بر اساس این آمار به روز در خصوص ایجاد فرصتهای شغلی اقدام کنند.