به گزارشافکارنیوز،غلامرضا میرسپاسی گفت: سیمای بیماری‌های روانی در کشور نسبت به سالهای گذشته تغییری نکرده و همچنان اضطراب و افسردگی شایع‌ترین بیماری‌های روانی در کشور است.

وی ادامه داد: منشأ این بیماری ها دلمشغولی و سخت شدن زندگی افراد است. این اتفاق در تمام دنیا در حال انجام است و این بیماری های روانپزشکی به دلیل سخت‌شدن زندگی رو به افزایش است.

میرسپاسی گفت: زندگی‌ها سخت شده و جمعیت کشور‌ها نیز افزایش یافته است و معضل ترافیک نیز مسئله‌ای است که باعثشده اضطراب در زندگی افراد بیشتر شود.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت: در واقع زندگی نوین و ماشینی باعثتشدید اختلالات روانی در شهرنشینان شده است.

وی در مورد استفاده از روش‌های جدید روان‌درمانی در کشور گفت: هر روشی که در دنیا ارائه می‌شود در کشور نیز انجام می‌شود اما در کشورهای توسعه یافته به دلیل امکانات، مددکاران و کارورزان بیشتر استفاده از روش‌های روز دنیا بیشتر کاربرد دارد.

میرسپاسی در مورد وضعیت داروی اختلالات روانی در کشور گفت: در حال حاضر داروی درمان افسردگی به شدت کمیاب شده، دارویی که تأثیر خوبی در روند درمان این بیماری داشته است. داروی ضد افسردگی سرترالین به دلیل محدودیت تولید کمتر به بازار آمده و میزان تولید آن کم شده است.

وی گفت: البته داروهای درمان اختلالات درمانی حدود ۳ ماه پیش با مشکلات بیشتری مواجه بود که به دلیل محدودیت ورود دارو و مشکلات ترخیص در ماههای گذشته با کمبود شدید این داروها مواجهه بودیم که اکنون وضع تا حدودی بهبود یافته است.