به گزارشافکارنیوز،سردار کمال هایانفر با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه اندازی سایتهای قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان کرد و گفت: این سایتها در ابتدا قربانیان خود را با طرفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می دهند و سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را می دهند.

وی تاکید کرد: در این سایتها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه پلیس با سایتهای شرط‌بندی و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می کند از شناسایی بیش از ۳۰۰ سایت شرط بندی و قمار بازی، خبر داد و افزود: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وي ادامه داد: این سایتها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری میکنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی میکنند، مدیران برخی از این سایتها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری میکنند یا وضعیت را به گونهای رقم میزنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعهکشیها و شرطبندیها برنده شوند.