به گزارش افکارنیوز، جواب این سؤال خیلی آسونه. بحثفقط سر زاویه هاست. به نوع الگوریتم این اعداد که به شکل ساده و اولیه شون نوشته شدن توجه کنید. متوجه مطلب خیلی جالبی خواهید شد.

و در نهایت جالب تر و هوشمندانه تر اینکه: