به گزارشافکارنیوز،دکتر محمدرضا صادقی با بیان اینکه درصد موفقیت در بهترین کلینیک‌های درمان ناباروری دنیا حدود ۵۰ درصد است، اظهار کرد: بسیاری از اشخاصی که به این کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند افرادی هستند که انتخاب روش درمان توسط پزشک برای آن‌ها نامناسب بوده است ونتایج موفقیت آمیزی به دست نداده است.

وی با بیان اینکه گاهی کمیسیون‌های خاصی تشکیل و پزشکان از گروه‌های مختلف بر روی یک بیمار متمرکز می‌شوند، گفت: سعی می‌کنیم هزینه اضافی به زوجین تحمیل نکنیم زیرا همیشه برای زوجی که مشکل ناباروری دارد، گفته می‌شود که شانس موفقیت صد درصد نیست اما مهم این است که چه راهکاری اتخاذ کنیم تا این زوج جزو آن ۵۰ درصدی باشند که نتیجه می‌گیرند. امروز می‌شود با ورود تکنولوژی‌های جدید به درمان ناباروری امیدوار بود.

معاون پژوهشی مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا، به هزینه‌های بالای درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: بحثدارو و افزایش قیمت آن گریبانگیر زوجین نابارور هم شده است و گاهی فرد ناچار می‌شود بسیاری از مایحتاج زندگی‌اش را برای درمان بفروشد. لازم است سازمان‌های بیمه‌گذار توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه در برخی مقاطع داروهایی کمیاب میشوند، گفت: به هر حال داروهای ناباروری نیز همانند سایر داروها، به طور مقطعی وارد کشور میشوند و گاهی یک بیمار ناچار است تمام داروخانهها را جستوجو کنند. البته مراکز درمان ناباروری سعی میکنند با تعاملی که با داروخانهها دارند بخشی از داروها را خودشان تامین کنند.