به گزارشافکارنیوز،مهدی حجت امروز در جمع خبرنگاران درباره ساخت مجتمع تجاری ۲۷ متری به جای سرای دلگشا در بازار تهران و حریم کاخ گلستان اظهار داشت: هیچ عقلی اجازه ساخت یک بنا در حریم کاخ گلستان و در داخل محدوده بازار را نمی دهد.

وی گفت: رای صادر شده برای ساخت این بنای مرتفع در حریم بازار و کاخ گلستان، خلاف مقررات و اصول معماری و شهرسازی است. اتفاقی که امروز افتاده است ناشی از کم کاری مدیران، در گذشته است که درست از پرونده ها دفاع نکرده‌اند.

معاون میراثفرهنگی کشور افزود: متاسفانه سازمان میراثفرهنگی در زمانی که باید قضات را توجیه می کرد، چنین اقدامی را انجام نداد و سرای دلگشا که ارزش تاریخی داشت، تخریب شد، تخریب شدن سرای دلگشا یک جنایت فرهنگی بود.

حجت ادامه داد: البته سازمان میراثفرهنگی با همه کوتاهی‌هایی که در گذشته داشته اما در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تنها با ساخت ‌بنایی به ارتفاع ۱۰ متر در این مکان موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: کاخ گلستان ثبت جهانی است و حفظ حریم آن ضوابط و اصولی دارد حتی ساختمان شماره ۲ دادگستری در مجاورت کاخ گلستان هم باید طبق قواعد بین المللی تعدیل شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: کاخ گلستان ثبت جهانی شده است و قواعد بینالمللی خاص خود را دارد و یک نفر نمی تواند همه قوانین را به هم بزند. کاخ گلستان از ثبت جهانی خارج نمی شود و نگرانی در این مورد وجود ندارد.