به گزارشافکارنیوز،علی‌اصغر فانی سرپرست آموزش و پرورش در نشست معاونان تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استانها که امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار داشت: از جمله سیاستهایی که در آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم، سیاست توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است، زیرا معلم نقش اساسی در فرایند تعلیم و تربیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه نقش معلم در آموزش و پرورش ممتاز است، افزود: بحثتوانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی در حوزه تربیت بدنی از خواسته‌های جدی است و این معاونت باید در این بخش فعالیت کند.

فانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس کشور تحصیل می‌کنند، ادامه داد: در گذشته، شاهد حدود ۱۹ میلیون دانش‌آموز در مدارس بودیم و از سویی فضاها و امکانات، نسبت به دهه ۷۰ حدود و ۱.۵ برابر شده است و این نشان می‌دهد که باید به سمت کیفیت‌بخشی حرکت کنیم.

*استراتژی امروز آموزش و پرورش، کیفیت‌بخشی به آموزش است


سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه استراتژی آموزش و پرورش، کیفیت‌بخشی به آموزش است، گفت: ارتقای سطح کیفیت در تمام زمینه‌های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی مدنظر است.

وی اضافه کرد: برای ارتقای کیفیت چاره‌ای جز توسعه مشارکت در آموزش و پرورش نداریم.

فانی با بیان اینکه تا چند وقت دیگر بودجه سال ۹۳ به مجلس می‌رود، افزود: توسعه مشارکت معلمان، دخالت دادن معلمان در برنامه‌های آموزش و پرورش، جدی گرفتن نقش مردم و اولیاء در برنامه‌های مدرسه و تکیه بر توانمندی دانش‌آموزان در برنامه‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که به دنبال اجرای آن هستیم.

*تحصیل ۸.۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی


فانی با بیان اینکه ۸.۵ درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند، گفت: به نظر می‌رسد از سال ۶۶ تاکنون می‌توانستیم توسعه بیشتری در زمینه مدارس غیردولتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های اعتباری نمی‌توانیم در بحثاستخدام نیروی انسانی جدید گام برداریم و باید از همان امکانات اطرافمان استفاده کنیم.

وی به بحثآسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: نمی توانیم نسبت به آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد و به نحوی به آموزش و پرورش وارد می‌شود بی‌تفاوت باشیم و در این مسیر بحثشناسایی، پیشگیری و درمان ۳ نکته اساسی است.

فانی به توسعه جشنواره های ورزشی اشاره کرد و افزود: این جشنواره‌ها می‌تواند بر سلامت دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه سند تحول آموزشی کشور به عنوان مهمترین سند بالادستی این وزارتخانه محسوب می‌شود، افزود: معاونان تربیت بدین و سلامت با مرور دقیق سند تحول، جایگاه خود را پیدا کنند و ما نیز در این رابطه کمیته‌ای را فعال کرده‌ایم تا در جهت اجرایی کردن سند تحول فعالیت کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، ورزش قهرمانی را از دیگر فعالیتهای آموزش و پرورش ذکر کرد و اظهار داشت: در فاز اول به دنبال سلامت دانشآموزان، در فاز دوم به دنبال ورزش پهلوانی و مردانگی و در فاز سوم به دنبال تقویت ورزشهای قهرمانی هستیم.