به گزارش افکارنیوز، عبدالله ابراهیمی اظهار کرد: بی تردید در سالروز ازدواج محبوب ترین زوج آسمانی نکات و مسائل فراوانی برای بازگوکردن، نوشتن، آموزش واطلاع رسانی وجود دارد که هرکدام سر فصل مستقلی از زیبایی وجمال ازدواج الهی را نشان می دهد.

پرهیز از مجرد ماندن

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از درس های بسیار بزرگی که از ازدواج این دو بزرگوار می گیریم پرهیز از مجرد ماندن است بیان کرد: با نگاه به این ازدواج و تبیین آن هیچ بهانه ای برای زندگی مجردی نمی ماند.

ابراهیمی افزود: آن دو بزرگوار در کمال سادگی و آسانی ازدواج کردند، بسیاری از بهانه هایی که متاسفانه امروز در جامعه اسلامی رایج شده است با موازین شرعی و فرهنگی ما همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر سالروز ازدواج علی(ع) وفاطمه(س) را روز ازدواج می نامیم و به آن مباهات می کنیم باید در این خصوص به صورت عملی هم اقدام کنیم چرا که علم بدون عمل کارسازی ندارد.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: اگرآن بزرگواران وسیره آنها را قبول داریم چرا نباید بدان عمل کنیم، مگرنمی گوییم که اسلام برای همه زمان ها برنامه عملی داردف مگر نمی گوییم که اهل بیت(ع) برای ما الگو وسبک زندگی دینی را در رفتار وگفتار ارائه می دهد.

تغییر نگرش در امر ازدواج

ابراهیمی گفت: چرا باید بارفتارهای متفاوت با دین اسلام وسیره اهل بیت(ع) هم به خود و هم به فرهنگ غنی اسلام ضربه بزنیم، در روز ازدواج باید در این مورد تامل کرده و تغییر نگرش و رفتار داد، اگر چنین شد روز ازدواج است.

وی بیان کرد: ازدواج یک منزلت اجتماعی بسیار مهم است که باید در جامعه اسلامی همانند گذشته نقش و جایگاه خود را حفظ کند.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برای امر مهم ازدواج باید نکات و دستورات زیادی را مورد توجه قرار دهیم تا از این فرهنگ اصیل پاسداری کنیم.

ابراهیمی افزود: ترویج و اطلاع رسانی و آموزش جوانان و خانواده ها پیرامون ضرورت ازدواج و جایگاه آن توسط رسانه ها، مبلغین، مراکز فرهنگی و آموزشی از جمله عواملی است که می توان برای حفظ جایگاه ازدواج انجام داد.

لزوم فراهم کردن امکانات ازدواج برای جوانان

وی بیان کرد: باید امکانات ازدواج برای جوانان توسط دولت مردان ومتولیان اصلی امر جوانان فراهم و برنامه ریزی عملی لازم در این مورد انجام شود.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به طرح خانواده پایدار که در خراسان رضوی برگزار شده است گفت: حمایت از طرحهای موثر پیرامون ازدواج می تواند استقبال جوانان را در این امر بالا ببرد.

ابراهیمی افزود: اگر یک منزلت اجتماعی برای جوانانی که ازدواج می کنند فراهم شود و به آنان در جهت برطرف کردن مشکلات اولیه زندگی در قالب کمک های مالی، فکری وعاطفی و پرهیز از ایجاد مشکلات جانبی کمک شود جایگاه ازدواج در جامعه پر رنگ می شود.

وی گفت: باید با فراهم آوردن زمینه ازدواج مناسب از ارتباطات جنسی خارج از شرع و قانون جلوگیری کرد.

پرهیز از شوخی های بی مورد در امر ازدواج

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه امروزه شوخی ها، مثل ها وجملاتی رواج دارد که جوانان را خود به خود از ازدواج می هراساند برای تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج باید از رواج آنها پرهیز شود.

ابراهیمی گفت: تعریف جایگاه درستی از پدر ومادر و فرزند براساس آموزه های دینی و نقش هرکدام در ازدواج و فرام آوردن بستر اجتماعی لازم در قالب افراد خیر و ریش سفید به منظور معرفی دختران و پسران مناسب برای ازدواج با هم از دیگر راهکارهای افزایش ازدواج در میان جوانان است.

وی پرهیز از تشریفات و روی آوردن به ساده زیستی توسط زوجین و والدین را از مهمترین عواملی می داند که جوانان به ازدواج گرایش می یابند و گفت: وقتی بار مالی فراوانی در آستانه ازدواج بردوش جوانان و خانواده ها گذاشته نشود مسلما جوانان به ازدواج ترغیب می شوند.

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: والدین به ویژه پدر ها نباید از دوران مجردي براي فرزندان جوان تعريف و تمجيد های بي مورد کنند چرا که از رغبت آنها به ازدواج می کاهد.