به گزارشافکارنیوز،مرتضی پدریان توضیح داد: فرق بین استفاده صحیح و غیرصحیح زمانی مطرح است که از اینترنت برای مطالب فاقد ارزش استفاده شود و این نوع استفاده، سوء مصرف نامیده می‌شود.

وی با بیان این‌که به طور کلی استفاده از اینترنت و فضای مجازی موجب اعتیاد در جوانان و بزرگ‌سالان نمی‌شود، اظهار کرد: استفاده غیر صحیح از اینترنت و به اصطلاح سوء مصرف اینترنت است که موجب اعتیاد به آن میان جوانان می‌شود.

پدریان با بیان این‌که استفاده از اینترنت برای جستجوی مطالب و عناوینی که فاقد ارزش علمی باشند اعتیاد آور است، افزود: در برخی موارد شاهد درمان بیمارانی هستیم که خود به صراحت بیان کرده‌اند بیش از هشت ساعت از وقت خود را برای جستجوی مطالب غیراخلاقی در اینترنت زمان صرف می‌کنند و معمولا این افراد را معتاد به اینترنت می‌نامند.

این جامعه شناس تصریح کرد: اگر هدف استفاده از فضای مجازی سایت‌های غیراخلاقی نباشد، جوانان و حتی بزرگ‌سالان مدت طولانی از زمان خود را صرف جستجو در فضای مجازی نمی‌کنند. تنها در مواردی می‌توان صحبت از ضررهای فضای صحبت به میان آورد که برای مصارف غیراخلاقی از آن استفاده شود.

پدریان با بیان این‌که در موضوع اعتیاد به اینترنت باید به استفاده صحیح و یا سوء استفاده از این امکان توجه کرد، ‌ افزود: در صورتی می‌توان استفاده از اینترنت را اعتیادآور عنوان کرد که بتوانیم استفاده صحیح و سوء استفاده از آن را یکدیگر تفکیک کنیم.

وی با اشاره به این‌که جستجوی مطالب علمی حتی به مدت طولانی اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را به همراه ندارد، خاطرنشان کرد: ممکن است هدف از جستجوی طولانی در اینترنت پر کردن زمان باشد و یا افزایش سطح آگاهی و دانش باشد بنابراین نمی‌توان با عنوان اعتیاد به اینترنت از آن یاد کرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه به طور کلی هیچ دستورالعملی برای رهایی از اعتیادآورها نیست، اضافه کرد: سطح آگاهی جامعه به ویژه جوانان باید افزایش یابد تا به سمت استفادههای نادرست از فضای مجازی نروند.