به گزارشافکارنیوز،علی‌اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا وزارت آموزش و پرورش کسری بودجه دارد؟»، اظهار داشت: این وزارتخانه نیز مانند بخش‌های دیگر کشور کسری بودجه دارد.

وی رقم کسری بودجه را به یک تعبیر «۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان» و به تعبیر دیگر «۴ هزار میلیارد تومان» ذکر کرد و گفت: این کسری به این دلیل است که به تعدادی از فرهنگیان بدهی داریم و تعهداتی است که باید پرداخت کنیم.

فانی در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی برای حل مشکل کسری بودجه داشتید؟، افزود: مشکل فقط در آموزش و پرورش نیست بلکه کسری اعتبار از دولت قبل به این دولت به ارث رسیده است.