به گزارشافکارنیوز،حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشکده علوم قضایی اظهار داشت: برگزاری مراسم تودیع و معارفه در بهترین ایام بوده که باید آن را به فال نیک بگیریم.

وی ادامه داد: امام محمد باقر فرمودند تمام کمال در دین است که باید بگوییم مرکز علمی و دانشگاهی علوم قضایی، مرکز کادرسازی برای قوه قضائیه است که مهم‌ترین اقدام آن در زمینه تربیت نفوس مستعده و یاد دادن و تربیت و تهذیب نفس و آماده کردن نیرو برای ورود به عرصه قضاوت است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فقه در اصطلاح امروز بیشترین کاربرد را در احکام دارد افزود: امام محمد باقر(ع) فرمودند انسانها باید با تمام فرازها و بخش‌ها و ابعاد دینی آشنا شوند که این شناخت و معرفت را انسان باید کلاس درس دیده و نزد علمای دین زانو بزنند و بیاموزند. در واقع شناخت بسیاری از ابتعاد و علم و دانش سخنی است که امام محمد باقر(ع) فرمودند.

وی با اشاره بر اینکه آنچه ناظر بر تمام هستی است، ذات مقدس تسبیح است، گفت: دانشگاه علوم قضایی علاوه بر آموزش دانش‌های ضروری در امر قضاوت باید در خصوص تهذیب نفس و آماده شدن به لحاظ روحی و اخلاق و مواجه با پرونده‌های قضایی دانشجویان را آماده کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری ازحقوقدانان دانش حقوقی دارند اما باید بگوییم که شان قضا، شان خاصی است، اظهار داشت: در قضا زمینه بسیاری از لغزش‌ها وجود دارد که انسان می‌تواند با خوبی و سلامت از آن عبور کند.

رئیسی بیان کرد: دانشگاه‌های که به پرورش قاضی می‌پردازند باید تمرکز خود را بر کادرسازی قوه قضائیه فراهم کنند که مرکزیت این کادرسازی دانشگاه علوم قضایی است که وابسته به قوه قضائیه است و کار و ماموریت کادرسازی است نه چیز دیگری.

وی بیان کرد: اگر قضات پرورش می‌یابند که اضطراب اجتماعی با احکام نورانی خود تبدیل به آرامش کنند، افراد می‌گویند که حق با قاضی بوده و به عدالت حکم می‌دهد اگر این اتفاق بیفتد افراد دیگر این را مطرح می‌کنند.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: با قضات اضطراب اجتماعی را تبدیل به آرامش اجتماعی کنند که در اینجا باید بگویم که در دعاوی قضاوت با قلم، رای و ا نشای خود اضطراب اجتماعی را به آرامش تبدیل می‌کند.

رئیسی گفت: دانشگاه علوم قضایی به عنوان مرکزی و پشتیبانی نیروی انسانی برای دستگاه قضاء و کادرسازی و تامین نیروی انسانی برای قوه قضاییه است.

وی در پایان گفت: آقای شریعتباقری اهل قلم بوده و ارتباط خود را با تدریس قطع نکرده است ولی همچنین در دیوان عدالت اداری به امر پژوهش پرداخته که امیدواریم در این مسئولیت نیز گامهای بلند بردارد.