به گزارشافکارنیوز،دکتر محمدمهدی گویا گفت: با توجه به فرا رسیدن مراسم عید قربان و ضرورت اطلاع رسانی به مردم و موارد خطرات ناشی از انتقال بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان و ضرورت پیشگیری از ابتلا به اینگونه از بیماریها حین ذبح و قربانی کردن دام، مقرر شده است هماهنگی با ادارات کل دامپزشکی استانها در مورد مخاطرات بهداشتی عرضه غیر مجاز دام و عدم کشتار درکشتارگاهها در روز عید قربان، توسط دانشگاههای علوم پزشکی به عمل آید.

وی توصیه های تهیه و ذبح دام در این روز را چنین توضیح داد: مردم دام را از میادین تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی تهیه و حتی المقدور افراد با سابقه قصابی اقدام به ذبح و قطعه قطعه کردن لاشه کنند.

گویا افزود: در صورت ابتلا به بیماری در دام و و یا عدم رعایت بهداشت فردی خطر انتقال عامل بیماری به ذابحین وجود دارد، بنابراین لازم است ذابحین به این دو نکته توجه کنند.

وی در ادامه بیان داشت: در هنگام ذبح و قطعه قطعه کردن گوشت از وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، روپوش و پیش بند، ماسک و عینک استفاده شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: آلودگی محیط کشتار از طریق آلودگیهای ثانویه گوشت، پراکنده شدن خون و دفع غیر بهداشتی ضایعات دامی، تغذیه حیوانات ولگرد نظیر سگ و گربه از ضایعات دامی و احتمال انتقال آلودگی از طریق این حیوانات وجود دارد که باید به این موارد توجه کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم رعايت نكات ايمني و بهداشتي در هنگام توزيع و مصرف گوشت دام قرباني مي تواند علاوه بر ايجاد مخاطرات فردي و محيطي و اجتمائي موجب كاهش كيفيت گوشت شود