به گزارشافکارنیوز،پژمان پشمچی زاده شهردار منطقه ۳ تغییر کرده از این پس شهردار منطقه ۵ خواهد شد.

همچنین شهردار منطقه ۱۵ شهر تهران نیز طی روزهای آینده تغییر خواهد کرد.

همچنین شادالویی شهردار منطقه ۱۱ شهر تهران می‌شود.

براساس این گزارش شنیده شده است که شهردار منطقه ۶ نیز تغییر خواهد کرد.