به گزارشافکارنیوز،دکتر رسول دیناروند صبح یکشنبه در همایش روز جهانی غذا، گفت: ۳۰ درصد مردم نیز بسیار بیشتر از حد نیاز خود کالری دریافت می‌کنند. بنابر این میزان دریافتی کالری مردم بالاتر از میزان توصیه شده است و با کمبود کالری و فقر انرژی درمانی روبرو نیستند.

وی ادامه داد: نگرانی ما از نوع غذا است و بیش از کمیت به ترکیب نوع غذا باید دقت کنیم چرا که رنجی که ناشی از غذا به سیستم وارد می‌شود با کشورهای فقیر که با کمبود کالری روبرو هستند در کشور ما متفاوت است.

دیناروند ادامه داد: وزارت بهداشت از دو جنبه سلامت غذا را بررسی می‌کند از یک طرف ارتقاء سلامت مردم و نقش غذا در سلامت را بررسی می‌کند که تأثیر غذا و مخاطرات برسلامت را بررسی کرده و تأمین غذا را در حفظ سلامت انسان بررسی می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نگرانی‌هایی در زندگی جدید داریم چرا که مردم ما مانند دنیا به سمت صنعتی شدن رفته‌اند و بخشی از افزایش بیماریهای قلبی و سرطان وابسته به شیوه زندگی و نوع تغذیه آنها است.

دیناروند گفت: نگرانیهای جدی وزارت بهداشت در این حوزه طی ۴ سال آینده برای کاهش مخاطرات پیگیری خواهد شد.

وی افزود: مصرف روزانه نمک دقیقا دو برابر میزان توصیه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است و علاوه بر این دریافت غذاهای آماده، چرب و اسید چرب ترانس از مواردی است که نگرانی‌های وزارت بهداشت را جلب کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: به دلیل عدم هماهنگی سازمانهای نظارتی کاستیهایی وجود دارد مانند باقیمانده سموم در فرآوردههای کشاورزی و کیفیت مواد اولیه در غذاهای فرآوری شده که گاهی در مرز دستگاههای نظارتی قرار میگیرد و ممکن است نسبت به آن غفلت شود. این جزء برنامههای ۴ سال آینده است که نظارتها را بر آن دقیقتر خواهیم کرد