به گزارشافکارنیوز،سرنشینان این کامیون که در حال بازگشت از یک مهمانی بودند پس از انحراف کامیون از جاده به عمق ۲۰۰ متری این پرتگاه سقوط کردند.

پلیس پرو اعلام کرد که ۱۳ تن از قربانیان این حادثه کودک بوده‌اند.

به گفته مقامات داخلی این کشور، علت این حادثه در دست بررسی است. همچنین پلیس پرو در حال بررسی وضعیت راننده کامیون در هنگام وقوع حادثه است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، وجود دو عامل جادههای غیرایمن و رانندگان بیتجربه در پرو از دلایل اصلی وقوع سوانح رانندگی متعدد در این کشور است.