به گزارشافکارنیوز،اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هیئت رئیسه این کمیسیون را انتخاب کردند. بر این اساس عبدالمقیم ناصحی به عنوان رئیس، ‌ احمد حکیمی‌پور نایب رئیس و الهه راستگو به عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.

هفته گذشته رؤسای کمیسیون‌های دیگر شورای شهر مشخص شد و در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه هیئت رئیسه خود را اعلام نکرده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی که تنها ۳ عضو دارد امروز تعیین شد و این پست به محمد سالاری رسید. محمدمهدی تندگویان نیز به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. عضو دیگر این کمیسیون مهدی چمران است که وی سالاری را برای این پست پیشنهاد داده بود.

ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز که ۵ عضو دارد به احمد دنیا مالی سپرده شد, اسماعیل دوستی نایب رئیس و ابوالفضل قناعتی به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند.

ریاست کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز که ۴ عضو دارد به پرویز سروری رسید و در این بین عباس جدیدی به عنوان نایب رئیس و محسن پیرهادی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.

در کمیسیون سلامت و خدمات شهری نیز که ۴ عضو شورا در آن حضور دارند رحمتالله حافظی به عنوان رئیس، محمد حقانی به عنوان نایب رئیس و معصومه آباد نیز به عنوان سخنگو انتخاب شدند.