به گزارش افکارنیوز، ‌ فیلیپ و ماری دریتک به ترتیب ۷۵ و ۷۲ ساله پنجاهمین سالگرد ازدواجشان را با تابلویی ساخته شده از زمین ذرت با طرح عکس عروسیشان جشن گرفتند.


فیلیپ برای ساخت این تابلو ۱۷ هکتار از زمین زراعتی ذرت خود را به کار گرفت تا روز قبل از مراسم سالگرد سرگرم جایی که ۵۰ سال پیش عهد و پیمان وفاداری بستند در بالاترین نقطه کلیسا دیدگان همسرش مری را با آنچه ساخته مواجه نمود.

مری با کمال تعجب در حالی که شگفت زده شده بود فیلیپ را مورد تحسین خود قرار می داد.

آنان در مصاحبه خود با برنامه های تلویزیونی و به تصویر کشیدن هنر فیلیپ تی ری از گردشگران را به سمت مزرعه خود برای دیدن از نزدیک هنر خلاقانه خود کشاند.