به گزارش افکارنیوز، برای داشتن یک اتاق خواب راحت می‌توانند سراغ رنگ‌هایی با تن کمرنگ و " آرام‌بخش " بروید تا یک اتاق مدرن بسازید.

اگر می‌خواهید اتاق آرام‌بخشی داشته باشید باید به سراغ " رنگ‌های صورتی کم‌رنگ " بروید این رنگ از خانواده قرمز و " نارنجی " است و سفید را هم در خودش هویدا می‌کند این رنگ‌ها می‌توانند جلوه متفاوتی به دیوار شما بدهند و تمام رنگ‌های وسایل اتاق را هم از همین رنگ انتخاب کنید.

این رنگها با جلوههای ویژهای که به اتاق شما میدهند اتاقتان را تبدیل به یک اتاق خواب راحت میکنید و با سپری کردن ساعاتی در آن میتوانید معني واقعي آرامش و دور شدن تنش، "اضطراب" و استرس را درک کنید.