به گزارشافکارنیوز، داریوش آرمان در مورد مبالغ هنگفت خرید و فروش کلیه در کشور گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی، ۱۰۰ درصد پرداخت دهها میلیونی خرید و فروش کلیه را تکذیب می‌کند و اصولاً اعتقادی به خرید و فروش کلیه ندارد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه قانونی، انجمن حمایت از بیماران کلیوی ۹ میلیون تومان به فرد اهداء کننده کلیه می دهد که در کل کشور این رقم مورد تأیید است و همین رویه در پیوند کلیه انجام می‌شود.

دبیر هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی گفت: ممکن است تعداد کمی از افراد با مشاهده نیازمندی بیماران بدون اطلاع دادن به انجمن، کلیه خود را بفروشند و در مقابل پول هنگفتی هم به جیب بزنند.

آرمان افزود: این در حالی است که انجام هرگونه پیوند کلیه بدون نامه تائید شده از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی قابل قبول نیست و اگر خلاف این انجام شود، تخلف بوده، افراد قابل پیگیرد حقوقی و قانونی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه افرادی به دور از چشم انجمن، بیش از مبلغ تائید شده را دریافت می‌کنند، گفت: کار این افراد را نمی‌توان به کل جامعه تعمیم داد و نمی‌توانیم بگوییم امروز قیمت کلیه ۴۵ میلیون تومان است.

دبیر هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی اظهارکرد: به بیماران دیالیزی و در انتظار پیوند توصیه می‌کنیم فریب سودجویان و آگهی‌هایی که در وب‌سایت‌ها و بر دیوار بیمارستان‌ها و دفاتر انجمن در کل کشور نصب می‌شوند را نخورند.

آرمان ادامه داد: در پشت این خرید و فروش‌های هنگفت کلیه، شیادی و فریب‌کاری جدی وجود دارد در حالی که بیماران می‌توانند از ۱۶۸ شعبه انجمن در سراسر کشور، خدمات دریافت کنند.

وی ادامه داد: افرادی که خارج از مبلغ ۹ میلیون تومان مبالغ دیگری از بیماران می‌گیرند، موج نگرانی در جامعه ایجاد می‌کنند و بیمارانی که در این زمینه تخلف می‌کنند نیز از مزایای دریافت داروی یارانه‌ای محروم می‌شوند.

دبیر هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی گفت: بیماران دریافت کننده کلیه باید بدانند بعد از اهدای کلیه، چک ۹ میلیون تومانی از سوی انجمن به فرد اهدا کننده داده می‌شود و اینطور نیست که قبل از اهداء پولی را دریافت کنند.

آرمان گفت: بیمارانی که بدون توجه به توصیههای انجمن حمایت از بیماران کلیوی به دریافت کلیه اقدام میکنند، در لیست سیاه انجمن قرار میگیرند و از هدایا و مزایای دارویی انجمن محروم خواهند بود.