به گزارشافکارنیوز، زهره طبیب زاده نوری گفت: اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار باید توسط فراکسیون زنان مجلس پیگیری شود این تکلیفی است که دولت باید آن را اجرایی کند.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۲ نیز منابع مالی آن در نظر گرفته شده است و اگر انجام نشود باید مجلس از مسئولان و دولت این موضوع را بازخواست کند و آنها را مورد استیضاح قرار دهد.

وی ادامه داد: در صورت عدم اجرای بیمه زنان خانه‌دار باید نهاد و وزارتخانه مربوطه به مردم و مجلس پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش، بیمه زنان خانهدار در آخرین روزهای کاری دولت دهم مصوب شد و بودجه لازم برای اجرایی شدن آن هم در بودجه ۹۲ لحاظ شده است و بر طبق این قانون تا پایان سال جاری باید ۲۰۰ هزار زن خانهدار تحت پوشش بیمهای قرار بگیرند اما هنوز خبری از اجرایی شدن این قانون نیست.